หักดิบเลิกเหล้าอันตราย

แพทย์เตือนผู้ติดสุราขั้นรุนแรงควรรีบพบแพทย์ ระวังหักดิบกะทันหันร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ยันหยุดดื่ม 3 เดือนเข้าพรรษาส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอน พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) และนักจิตแพทย์ กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีข่าวชายวัย 60 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา ตัดสินใจหักดิบเพื่อเลิกเหล้าเข้าพรรษาจนเกิดอาการช็อกเสียชีวิตว่า จากข่าวที่ปรากฏการเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากสาเหตุการหยุดดื่มสุรา แต่อาจเกิดจากโรคแทรกซ้อนทางกายและปัญหาสุขภาพอื่นๆ บวกกับสภาพแวดล้อมการดูแลตัวเองด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราในไทย 1.8 ล้านราย ในจำนวนนี้หากต้องการหยุดดื่มสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบอะไร ขณะที่จำนวนผู้ติดสุรามีกว่า 9 แสนราย และต่ำกว่า 50% หากหยุดดื่มถึงจะมีอาการขาดสุราและในจำนวนนี้มีเพียง 2% เท่านั้นที่จะมีอาการขาดสุราในขั้นรุนแรง เช่น คนที่ดื่ม 10 แก้วต่อวัน ดื่มสุราขาวครึ่งขวดต่อวัน หรือดื่มได้ต่อเนื่องไม่รู้สึกมึนเมา

Continue reading “หักดิบเลิกเหล้าอันตราย”